Werkgeluk

Praktijk 020 begrijpt dat het voor bedrijven van belang is dat medewerkers tevreden en vol goede moed en energie zijn.
Verliezen mensen plezier, dan gaat energie verloren en dat is voelbaar in het team. Het gaat ten koste van prestaties.

Ervaar je minder werkplezier? Ga op zoek naar wat je innerlijk in de weg zit om vol plezier en energie naar je werk te kunnen gaan:

Voor collega's die:

-Vaardigheden verder willen ontwikkelen
-Laag in energie zitten
-Loopbaanvraagstukken hebben
-Stress ervaren (i.r.t. collega's)

> Individuele gesprekken
> Coaching / Counseling

> Kortdurende begeleiding 

> Verzuimpreventie
> Heldere terugkoppeling met in acht neming van de AVG