Training:

Klaagcultuur, onverschilligheid, lage productiviteit, verkeerde uitstraling naar buiten? 

Ervaar je dat het beter kan? Dan ben je niet de enige. Veel organisaties ervaren uitdagingen op hun weg naar succes.

Een team kán veranderen mits je samen durft te doorbreken. Zeg gedag tegen de oude patronen en alles wat niet langer werkt. Maak het onbespreekbare bespreekbaar en train jezelf naar de gewenste cultuur!

 

 Soms is het handiger dat niet jijzelf als leidinggevende, maar een onafhankelijke partij de kritische noot durft te plaatsen; tegelijkertijd ook vanuit een betrokkenheid om het daarna samen beter te maken.

 

-Uit een voorgesprek met de opdrachtgever wordt de precieze vraag duidelijk evenals de gewenste situatie.
-Samen stellen we een plan op maat op.
-Na een teamscan wordt het verandertraject in gang gezet; de huidige directie blijft eindverantwoordelijk, Praktijk 020 levert input, kan het proces aansturen, terugkoppeling presenteren en als gesprekspartner optreden.

 

> Heldere doelen gericht op het verhogen van de prestaties

> Het uiteenzetten/in beeld brengen van de verschillen tussen de huidige situatie en de gewenste situatie

> Individuele gesprekken: focus op succes (of wat succes nog in de weg staat)
> Terugkoppeling van de bevindingen aan de opdrachtgever / het team 
> Plan op maat
> Suggesties ter verandering
> Coaching van het management bij het doorvoeren van de gewenste verandering