Organisatie opstelling

Breng wat speelt in beeld 

Opstellingenwerk is een krachtige benadering die als doel heeft inzicht te bieden in de onderliggende dynamieken van persoonlijke, relationele, maar ook zakelijke vraagstukken. Tijdens een opstelling wordt gebruik gemaakt van een ruimtelijke representatie van elementen, zoals personen of concepten, om de verborgen patronen en onbewuste processen zichtbaar te maken. Alleen al door dit zichtbaar te maken raakt veel duidelijk. Je krijgt letterlijk te zien hoe alle elementen zich verhouden tot elkaar. Waar iedereen staat. Middels een opstelling kunnen dan ook diepgaande inzichten, heling en transformatie plaatsvinden.


Wanneer/Voor wie?

Opstellingenwerk kan worden toegepast in verschillende gebieden, zoals persoonlijke groei, familierelaties, loopbaanontwikkeling, organisatiedynamiek en gezondheid. Zodoende kan een opstelling zowel zakelijk in een groep plaatsvinden, maar ook individueel.


Het doel van opstellingen:

Het doel van opstellingen is het bevorderen van persoonlijke groei, heling en transformatie.

Een opstelling kan plaatsvinden in een team of afdeling, maar ook prima in één op één setting.

> Zicht op wat er speelt
> Zicht op onderlinge verhoudingen en blokkades
> Leren van en met elkaar
> Verandering van bestaande patronen