Speciaal voor onderwijs

Onrustige klas? Onrustige school? Werkdruk?

Wie in stress is leert maar weinig, want vanuit stress ontstaan fight, flight en freeze reacties.
Wanneer je oog in oog met de stress ("een leeuw") staat, dan is op je stoel blijven zitten sommetjes maken wel het láátste waar je aan denkt. Overdreven? Of herkenbaar.
Hoeveel kinderen bij jou op school zijn dagelijks in stress?
Waar komt dit door en wat is daarvan zichtbaar en onzichtbaar het effect?
Denk hierbij aan het gedrag, de leerresultaten, de algehele sfeer in de groep en het effect op jou als leerkracht?
Wist jij dat je de omgeving zó kunt inrichten/aanpassen dat dat positief bijdraagt aan

het welbevinden van leerlingen?
Waar staat jouw school op de lijn van "fijn samen naar school"?

 

Er wordt nogal wat van je gevraagd als je in het onderwijs werkt. Kun je hierbij de hoognodige hulp gebruiken?

Voor wie?

Voor directies, zorgteams én in het bijzonder voor leerkrachten.

Wat houdt de training in?

In deze teamtraining (locatie en tijdsinvestering in overleg) leer je welke aanpassingen jouw school/klas kan doen om in het algemeen meer rust te verkrijgen.
En daar heeft iédereen baat bij:
De kinderen met allerlei menselijke eigenschappen zoals: autisme, adhd, hsp, hoogbegaafdheid,

maar vooral ook JIJ!

 

Een teamtraining die qua inhoud volledig afgestemd is op de specifieke vraag van jouw organisatie.
Interactief aan de slag rond gedragstriggers in jouw school/klas.
Inspelen op de persoonlijke behoeften van leerlingen.
Transformatie van de omgevingsfactoren.
Praktische tips en tools.
 

Wat levert het op?

Professionele kennis en expertise vanuit het speciaal onderwijs (cluster 4) m.b.t. gedrag en leren.
Meer inzicht en begrip voor manier van de informatieverwerking van verschillende kinderen.
Transformatie van de inrichting van de klas en evt. gemeenschappelijke ruimtes in de school.


Is jouw school al klaar voor verandering?

Zodat iédereen met plezier en een gerust hart naar school kan gaan.

 

"Als leerkracht kun je misschien niet álle stress wegnemen, maar véél stress kan toch zeker wel voorkomen worden." 

Kim van den Akker, MGS/MSEN